Bayan salamat sa madaling araw

Posted on January 10, 2011 by

0
Bayan salamat sa madaling araw

na hindi mo ako pinapipikit

o daglian mo akong ginigising

 

at binabagabag

sa mga hiyaw ng mamamayan mong hindi rin

pinapahimbing sa magdamag dahil sa gutom

at tinutulugan ang maghapon

para hindi ranas ang pangangasim ng sikmura

 

binabagabag ako ng mga sigaw

ng mga panawagan para sa karapatan

panawagan para sa batayang pangangailangan

hindi tinutugunan ng pamahalaan

hindi pinakikinggan

at sadyang nagbibingibingihan

at sadyang tinatabunan ng pekeng bayanihan

 

panawagang tinatakpan

ang mga proyektong bulaan

proyektong kiling sa mayayaman

at hindi sa mamamayan

 

Bayan, salamat sa madaling araw

na mulat ang aking mga mata

at nasisilaw ako sa bukangliwayway

at binubulag ako ng dilaw na ilaw

at binibingi ng mga sigaw

 

Bayan, salamat

sapagkat tatakbo akong

hindi naduruwag hindi natatakot na makibaka

para sa paglaya mo mulasa pagkakatanikala

sa sikulo ng kahirapan

 

Bayan

Salamat sa walang pagtulog ni pag-idlip o pagpikit

lalo’t panahon ng ligalig.# (IT)

Advertisements
Posted in: Progressive